0ll algorithm 39

このアルゴリズムは、ルービックキューブのOLLの基本的なパターンの一つです。これをマスターするとルービックキューブの揃え方がより効率的になります。

y
L
F'
L'
U'
L
U
F
U'
L'

y'
fw'
rw
U
rw'
U'
rw'
F
rw
S

y
L
F'
L'
U'
L
U
F
U'
L'

y'
R
U
R'
F'
U'
F
U
R
U2
R'

y'
fw'
L
F
L'
U'
L'
U
L
S

F
R'
F'
U'
F
U
R
U'
F'

y'
R
B'
R'
U'
R
U
B
U'
R'

rw
U
R'
U
R'
F
R
F'
U2
rw'
F
R
F'

y'
F
R
U
R'
U'
R
U
R'
U'
R
U'
R'
U'
R
U
R'
F'

y2
fw
R'
F'
U'
R'
U
R
S'

y'
S'
U'
F
R'
F'
R
U
R
U'
R'
S

y2
M
F
R'
F'
R
U
R
U'
R'
U'
M'

y2
L'
lw'
D'
lw
U'
lw'
D
lw
U
L

y2
rw'
R
F
R'
F'
R
U
R
U'
R'
U'
M'

y
fw'
U'
L'
U
L
fw
R'
U'
R
U'
R'
U2
R

y
R
U2
R'
U'
R
U'
R'
F
U
R
U'
R'
F'

y
F'
U
fw
R'
U'
R'
U
R
S'

y'
R
U'
rw'
U'
F'
U
F
M'

y
rw
U'
rw'
U'
rw
B
U
B'
rw'

y
F
R
U
R'
U'
F'
R'
U'
R
U'
R'
U2
R

U'
fw'
L
F
L'
U'
L'
U
L
S

y
R
U
R'
U'
F2
L
F
L'
F
U'
R
U
R'

y'
F'
L'
U'
L
U
F
L'
U'
L
U'
L'
U2
L

y'
F'
L'
U'
L
U
F
U'
R
U2
R'
U'
R
U'
R'

y
L
F'
L'
U'
L
dw
R
dw'
L'

U
F
R
U
R'
U'
F'
R'
U'
R
U'
R'
U2
R

y
rw
U'
rw'
z
R'
U
R
F
R'
U'

U'
R
U
R'
F'
U'
F
U
R
U2
R'

y
rw
U'
rw'
U'
L
U
F
U'
L'

y'
R
U'
rw'
y'
U'
R'
U
R
S'

R'
rw'
D'
rw
U'
rw'
D
rw
U
R

y2
fw
R
fw'
R'
U'
R
U
fw
R2
fw'

y
rw
U'
rw'
U'
rw
y
R
U
R'
fw'

y
rw
U'
rw'
U'
rw
fw
R
fw'
rw'

y
L
F'
L'
U'
L
U
y'
R
dw'
L'

L
U
F'
U'
L'
U
L
F
L'
y'