0ll algorithm 28

このアルゴリズムは、ルービックキューブのOLLの基本的なパターンの一つです。これをマスターするとルービックキューブの揃え方がより効率的になります。

rw
U
R'
U'
M
U
R
U'
R'

rw
U
R'
U'
M
U
R
U'
R'

R'
F
R
S
R'
F'
R
S'

rw
U
R'
U'
rw'
R
U
R
U'
R'

y2
M'
U
M
U2
M'
U
M

y'
M'
U'
M
U2
M'
U'
M

M
U
M'
U2
M
U
M'

S'
R
U
R'
S
R
U'
R'

rw
U
R'
U'
rw'
F
R2
U'
R'
U'
R
U
R'
F'

y
M
U'
M'
U2
M
U'
M'

y'
rw'
U'
R
U
M'
U'
R'
U
R

U'
M'
U'
M
U2
M'
U'
M

y'
S'
R
U'
R'
S
R
U
R'

M'
U'
M
U'
M'
U'
M
U'
M'
U'
M

y2
fw
U
R
U'
R'
S'
R
U
R'
U'
F'

U
rw'
U
r2w
U'
r2w
U'
r2w
U
r2w
U
r2w
U'
r2w
U'
r2w
U
rw'

y2
r2w
D'
rw
U'
rw'
D
r2w
F'
rw'
U
rw
F

U'
rw'
U'
R
U
M'
U'
R'
U
R

y
rw
U
R'
F'
R
U
R'
U'
R'
F
R2
U'
rw'

F
R
U
R'
U'
F2
L'
U'
L
U
F

U'
R
U
R'
F'
R
U
R'
F'
R
U
R'
U'
R'
F
R2
U'
R'
U'
F
R
U'
R'

R
U
R'
U'
M'
U
R
U'
rw'
R
U
R'
U'
M'
U
R
U'
rw'

F
R
U
R'
U'
F'
U2
F
R
U
R'
U'
F'

y'
M
U
R
U
R'
U'
M'
U
R
U'
R'

y
lw'
U'
L
U
lw
L'
U'
L'
U
L

U
rw
U
R'
F'
R
U
R'
U'
R'
F
R2
U'
rw'

y'
rw
U'
rw'
U'
rw
U
rw'
R
U2
R'
rw
U'
rw'
U
rw
U
rw'

y'
M
U
M'
U
M
U
M'
U
M
U
M'
U

R
F
D2
r2w
D2
F
r2w
D2
R

y'
M
R
U
R'
F'
R
U
R'
U'
R'
F
R2
U'
R'
U'
M'

y'
L
R'
F'
L'
R
U2
L
R'
F'
L'
R

y
lw'
U'
L
U
M
U'
L'
U
L

R
U
R'
U'
M'
U
R
U'
rw'